Statystyki

  • Odwiedziło nas: 18633
  • Do końca roku: 267 dni
  • Do wakacji: 79 dni

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

Kalendarz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2019/2020:


14.10.2019 r. – Dzień Komisji Edukacji Narodowej

13.11.2019 r.– Święto szkoły

20.12.2019 r. – wigilia klasowa

2 i 3.01.2020 r. – dni wolne

10.01.2020 r.– egzamin pisemny z kwalifikacji zawodowych

4, 5, 6.05.2020 r. – matury pisemne z przedmiotów obowiązkowych

12.06.2020 r. – dzień wolny