Statystyki

  • Odwiedziło nas: 89750
  • Do końca roku: 70 dni
  • Do wakacji: 246 dni

Harmonogram wystawiania ocen 2020/2021

                   Kalendarz wystawiania ocen w roku szkolnym 2020/2021:

- do 04.12.2020 r. - wystawianie przewidywanych ocen śródrocznych i przewidywanych  śródrocznych ocen zachowania w klasach programowo najwyższych. Wystawienie przewidywanych ocen rocznych z przedmiotów zawodowych w klasach programowo najwyższych (technikum).


 - do 18.12.2020 r. - wystawianie ocen śródrocznych i śródrocznych ocen zachowania oraz  rocznych ocen z przedmiotów zawodowych w klasach programowo najwyższych.


 - do 18.12.2020 r. - wystawienie przewidywanych śródrocznych ocen i przewidywanych  śródrocznych ocen zachowania w klasach I-II LO i I-III TK.


 - do 15.01.2021 r. - wystawianie ocen śródrocznych i śródrocznych ocen zachowaniaw kl. I-II LO i I-III TK.


 - do 09.04.2021 r. - wystawianie przewidywanych ocen rocznych z przedmiotów    ogólnokształcących i przewidywanych ocen rocznych zachowaniaw klasach programowo najwyższych.


 - do 23.04.2021 r. - wystawianie ocen rocznych i rocznych ocen zachowania w klasach programowo najwyższych.


 - do 02.06.2021 r. - wystawianie przewidywanych ocen rocznych i przewidywanych ocen  rocznych zachowania.


 - do 18.06.2021 r. - wystawianie ocen rocznych i rocznych ocen zachowania.

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63