Statystyki

 • Odwiedziło nas: 18608
 • Do końca roku: 267 dni
 • Do wakacji: 79 dni

Harmonogram wystawiania ocen

Kalendarz wystawiania ocen w roku szkolnym 2019/2020:


do 22.11.2019 r.

   - wystawianie przewidywanych ocen śródrocznych i przewidywanych śródrocznych ocen zachowania,
   w klasach programowo najwyższych technikum przewidywanych ocen rocznych z przedmiotów zawodowych

 

do 06.12.2019 r.

   - wystawianie ocen śródrocznych i śródrocznych ocen zachowania,
   w klasach programowo najwyższych technikum - rocznych ocen z przedmiotów zawodowych

 

do 27.03.2020 r.

   - wystawianie przewidywanych ocen rocznych i przewidywanych rocznych ocen zachowania w klasach programowo najwyższych

 

do 17.04.2020 r.

   - wystawienie ocen rocznych z przedmiotów ogólnokształcących i rocznych ocen zachowania w klasach programowo najwyższych

 

do 02.06.2020 r.

   - wystawianie przewidywanych ocen rocznych i przewidywanych rocznych ocen zachowania

 

do 15.06.2020 r. - wystawianie ocen rocznych i rocznych ocen zachowania.