Statystyki

  • Odwiedziło nas: 18535
  • Do końca roku: 267 dni
  • Do wakacji: 79 dni

1a biol-pol-ang

1a biol-pol-ang

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki 

Przedmioty rozszerzone: biologia, język polski, język angielski (obowiązkowy)

Ukończenie klasy przygotowuje do podjęcia studiów na wybranych uczelniach:

* Uniwersytet Warszawski (np. psychologia, pedagogika, filozofia, prawo, dziennikarstwo, politologia, filologia polska, filologia angielska, geologia, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, resocjalizacja)

* Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (np. filologia polska, filozofia, biologia, pedagogika, socjologia, prawo, administracja, ochrona środowiska, psychologia)

* Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (np. biologia, ochrona środowiska, dietetyka, pedagogika, technologia żywności)

* Akademia Wychowania Fizycznego (np. zdrowie publiczne, rehabilitacja, fizjoterapia, sport, wychowanie fizyczne, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja)

* Warszawski Uniwersytet Medyczny (np. analityka medyczna, zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne)