Statystyki

  • Odwiedziło nas: 18550
  • Do końca roku: 267 dni
  • Do wakacji: 79 dni

1b hiszp-ang-geogr

 

1b  hiszp-ang-geogr

Języki obce: język angielski język hiszpański 

Przedmioty rozszerzone:język hiszpański ( obowiązkowy),  język angielski (obowiązkowy), geografia

 

Ukończenie klasy przygotowuje do podjęcia studiów na wybranych uczelniach:

* Uniwersytet Warszawski (np. prawo, gospodarka przestrzenna, psychologia, finanse i rachunkowość, ubezpieczenia, zarządzanie, socjologia, lingwistyka stosowana filologia angielska, administracja, kulturoznawstwo – specjalność iberystyka, archeologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia, fizyka, geografia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, polityka społeczna, politologia, stosunki międzynarodowe, europeistyka)

* Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (np. nauki o rodzinie, prawo kanoniczne, filozofia, ochrona środowiska, ochrona dóbr kultury, prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, matematyka, archeologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, kulturoznawstwo, inżynieria środowiska, filologia polska, pedagogika, politologia, psychologia, religioznawstwo, socjologia, teologia)

* Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (np. turystyka i rekreacja, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna)

* Szkoła Główna Handlowa (np. europeistyka, gospodarka przestrzenna, stosunki międzynarodowe, finanse i rachunkowość)

* Politechnika Warszawska (np. architektura i urbanistyka, zarządzanie, matematyka, transport, administracja, budownictwo, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, technologia chemiczna, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna)