REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1)     Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły;

2)     Ze zbiorów mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły ZS 18: Technikum Księgarskiego, Liceum Ogólnokształcącego oraz nauczyciele i pracownicy szkoły;

3)     Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały;

4)     Jednocześnie można wypożyczyć do 5 książek na okres 1 miesiąca, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek na czas ferii zimowych, a także przedłużyć termin ich zwrotu;

5)     Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko, co z tym związane, nie może przekazywać książki innej osobie.

6)     Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o rezerwację potrzebnej mu pozycji;

7)     Czytelnik może, pod nadzorem bibliotekarza, korzystać z komputerowego wyszukiwania informacji bibliograficznych;

8)     Materiały biblioteczne należy szanować. Zauważone uszkodzenia przed wypożyczeniem należy zgłosić bibliotekarzowi;

9)     Czytelnik lub jego opiekunowie, w przypadku zagubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych, tzn.: zalania, poplamienia, porwania, przełamania bloku, zapisania lub zagubienia książki oraz innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję o tym samym tytule;

10) Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone książki przed końcem roku szkolnego, co jest warunkiem podpisania karty obiegowej przez bibliotekarza;

11) Czytelnik corocznie na koniec roku szkolnego oraz czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki;

12) W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz jedzenia i picia. Do biblioteki nie wolno wchodzić w okryciach wierzchnich, z torbami, plecakami.

13) Czytelnik korzystający z biblioteki szkolnej jest zobowiązany dbać o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy.

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63