232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja

"[…] uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą – egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć […] dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy […]".
 
27 kwietnia wspólnie świętowaliśmy 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ponadczasowość słów Ustawy Rządowej z 1791 r. wybrzmiała podczas uroczystej akademii przygotowanej przez p. Marię Janiszewską i uczniów klas 1tr, 1g, 1tk, 3a, 3b oraz 3tk. Poruszające słowa uświadomiły zebranym, że Konstytucja jest naszym testamentem wolności oraz lekcją obywatelskości dla kolejnych pokoleń. To najważniejszy zapis, który, mimo że nigdy nie wszedł w życie, pozostał najżarliwszą manifestacją polskości, dodającą otuchy Polakom w czasach długiej niewoli i podczas zrywów niepodległościowych. Witaj majowa jutrzenko!

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63