Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Termin przekazania szkołom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie dla sesji styczeń/luty 2021 r.

31 marca 2021 r.

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63