Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych na egzaminie praktycznym 2021

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których zdający mogą korzystać w etapie praktycznym egzaminu w danej kwalifikacji w sesji czerwiec/lipiec 2021 r.

Każdy zdający przynosi na egzamin długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej:

 

 

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

AU.24

prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, temperówkakredki ołówkowe 6 kolorów podstawowych

AU.30

organizacja i prowadzenia kampanii reklamowej

 

długopis z czarno piszącym tuszem

AU.54

przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

długopis z czarno piszącym tuszem

AU.29

sprzedaż produktów i usług reklamowych

długopis z czarno piszącym tuszem

A.25

wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

długopis z czarno piszącym tuszem

AU.20

prowadzenie sprzedaży

długopis z czarno piszącym tuszem

HAN.01

prowadzenie sprzedaży

długopis z czarno piszącym tuszem

PGF.04

przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

długopis z czarno piszącym tuszem

PGF.07

wykonywanie przekazu reklamowego

długopis z czarno piszącym tuszem

kalkulator prosty* to kalkulator umożliwiający tylko dodawanie, odejmowanie, dzielenie i mnożenie oraz wyliczanie procentów.

 

Każdy zdający zarówno w etapie pisemnym jak i praktycznym musi również mieć przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość.

Na etap pisemny każdy zdający przynosi kalkulator prosty i długopis.

Przypominamy również o odpowiednim stroju na egzamin (obowiązuje strój galowy).

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63