Podsumowanie IV- edycji dzielnicowego konkursu "Pięciobój matematyczny"

 

13 października 2021r. w Zespole Szkół Nr 18  odbyła się IV edycja bielańskiego konkursu matematycznego „Pięciobój Matematyczny ” pod honorowym patronatem burmistrza dzielnicy Bielany m. St. Warszawy Pana Grzegorza Pietruczuka .W konkursie wzięło udział 210 uczniów z bielańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Cele konkursu to:

  1. Popularyzacja matematyki wśród uczniów.
  2. Rozwijanie  zainteresowań matematycznych.
  3. Umiejętność logicznego  i twórczego myślenia.
  4. Wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym.
  5. Integracja środowiska uczniowskiego.

        Dyrektor Zespołu Szkół  nr 18  przekazał wyniki uczniów biorących udział w IV edycji dzielnicowego konkursu matematycznego „PIĘCIOBÓJ MATEMATYCZNY” który odbył się dnia 13 października 2021 r. wysyłając do poszczególnych szkół zadania z konkursu wraz z rozwiązaniami zadań.

Oficjalne wyniki konkursu zostały opublikowane 7 stycznia na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 18 (zs18szkolnastrona.pl) i przekazane do wiadomości dzielnicy. Z uwagi na pandemię wirusa SARS-CoV-2  nie było możliwości  zorganizowania uroczystej gali podsumowania konkursu i wręczenia nagród na terenie szkoły. Nagrody, dyplomy i podziękowania są do odebrania w ZS nr 18.

      Wszystkim LAUREATOM w poszczególnych kategoriach i ZWYCIĘZCOM IV edycji dzielnicowego konkursu matematycznego gratulujemy wyników. Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom za przygotowanie uczniów  do konkursu, a uczniom za udział. Gratulujemy i zapraszamy za rok.

 

Organizatorem konkursu była Pani Dyrektor ZS nr 18 Elżbieta Królak

a koordynatorami Pani Ewa Majewska i Pan Michał Gadzina.

Zapraszamy za rok!


 

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63