DYPLOM ZA UDZIAŁ W KAMPANII „BOHATERON – WŁĄCZ HISTORIĘ”

We wrześniu i październiku 2022 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii „BohaterON – włącz historię”, mającej na celu upamiętnienie uczestników powstania warszawskiego. Wszystkim, którzy zamieścili życzenia na stronie dumnizpowstańców.pl serdecznie DZIĘKUJEMY.

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63