27 STYCZNIA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH HOLOKAUSTU

27 stycznia 2023r. nasza szkoła, korzystając z materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Muzeum Żydów Polskich Polin, wzięła udział w projekcie poświęconym pamięci ofiarom holokaustu. Opierając się na znakomitych filmach o gettach w Warszawie, Łodzi i Krakowie, uczniowie zapoznali się nie tylko ze zjawiskami związanymi z samym holokaustem, ale również z historią osadnictwa Żydów na ziemiach polskich od XIVw. Mottem tegorocznych rozważań były słowa Haliny Nenkel, która wspominając pobyt z rodziną w getcie, napisała w dziennikach: „Ja też jestem człowiekiem. Chcę żyć, uczyć się, pracować i kochać”.

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63