Konto Rady Rodziców

Konto Rady Rodziców: 

Santander Bank Polska S.A.

Nr rachunku: 15 1500 2022 1220 2000 4599 0000

Zespół Szkół nr 18 ul. Żeromskiego 81 01-882 Warszawa

Z dopiskiem: darowizna na radę rodziców- imię i nazwisko ucznia, klasa.

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63