Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

Kalendarz zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023:

- 13.09.2022 r. - informacja nt. Statutu, WZO/PZO, BHP, regulaminów

 

- 06.12.2022 r. - informacja nt. przewidywanych ocen śródrocznych i przewidywanych

                           śródrocznych ocen zachowania w klasach programowo najwyższych.                    

                           Informacja nt. przewidywanych ocen  rocznych z przedmiotów

                           zawodowych w klasach programowo najwyższych technikum.

                           Informacja nt. postępów w nauce w klasach 1- 3 LO i 1 - 4 TK

 

- 10.01.2023 r. - informacja nt. przewidywanych ocen śródrocznych i przewidywanych

                           śródrocznych ocen zachowania w klasach 1-3 LO, 1-4 TK (po SP). 

                 

- 04.04.2023 r. - inf. nt. przewidywanych ocen rocznych i przewidywanych rocznych 

                          ocen zachowania w klasach programowo najwyższych  

 

- 06.06.2023 r. - informacja nt. przewidywanych ocen rocznych i przewidywanych

                          rocznych ocen zachowania w klasach 1- 3 LO i 1 - 4 TK (po SP)

 

                  

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63