Harmonogram wystawiania ocen 2022/2023

                   Kalendarz wystawiania ocen w roku szkolnym 2022/2023:

 

- do 02.12.2022 r. - wystawianie przewidywanych ocen śródrocznych i śródrocznych

 

                                ocen zachowania oraz wystawianie ocen rocznych z przedmiotów

 

                                zawodowych w klasach programowo najwyższych technikum.                               

 

- do 16.12.2022 r. - wystawianie ocen śródrocznych i śródrocznych ocen zachowania               

 

                                oraz wystawianie ocen rocznych z przedmiotów zawodowych

 

                                w klasach  programowo najwyższych technikum  

 

- do 05.01.2023 r.   wystawianie przewidywanych ocen śródrocznych i śródrocznych

 

                                ocen zachowania w klasach 1-3 LO i 1-4 TK

 

- do 20.01.2023 r. - wystawianie ocen śródrocznych i śródrocznych ocen zachowania               

 

                                w klasach 1-3 LO i 1-4 TK

 

- do 31.03.2023 r.  - wystawienie przewidywanych ocen rocznych i przewidywanych

 

                                rocznych ocen zachowania w klasach programowo najwyższych

 

- do 21.04.2023 r. - wystawianie ocen rocznych i rocznych ocen zachowania w klasach 

 

                                programowo najwyższych

 

- do 02.06.2023 r. - wystawianie przewidywanych ocen rocznych i przewidywanych

 

                               rocznych ocen zachowania w klasach 1-3 LO i 1-4 TK

 

- do 16.06.2023 r. - wystawianie ocen rocznych i rocznych ocen zachowania w klasach     

 

                               1-3 LO i 1-4 TK

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63