Harmonogram wystawiania ocen 2023/2024

- klasy programowo najwyższe LO i TK;

 do 01.12.2023 r. – wystawianie przewidywanych ocen śródrocznych z przedmiotów 

                             ogólnokształcących i przewidywanej oceny śródrocznej (LO i TK), 

                             oraz przewidywanych ocen rocznych z przedmiotów zawodowych

                             (TK);

 

do 15.12.2023 r. –wystawianie ocen śródrocznych z przedmiotów ogólnokształcących  

                             i śródrocznych ocen zachowania (LO i TK) oraz ocen rocznych    

                             z przedmiotów zawodowych (TK);

 

do 05.04.2024 r. – wystawienie przewidywanych ocen rocznych z przedmiotów 

                              ogólnokształcących i przewidywanej rocznej oceny zachowania;

 

do 19.04.2024 r. – wystawienie ocen rocznych z przedmiotów ogólnokształcących         

                              i rocznej oceny zachowania.

 

 - w klasach 1-3 LO i 1-4 TK;

 

do 22.12.2023 r. - wystawianie przewidywanych ocen śródrocznych i przewidywanej 

                              śródrocznej oceny zachowania;

 

do 12.01.2024 r. - wystawianie ocen śródrocznych i śródrocznej oceny zachowania;

 

do 31.05.2024 r. - wystawianie przewidywanych ocen rocznych i przewidywanej 

                             oceny zachowania;

 

do 14.06.2024 r. - wystawianie ocen rocznych  i rocznej oceny zachowania.

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63