Egzaminy zawodowe

Obowiązkowy egzamin z kwalifikacji

Przypominamy, że

egzamin z kwalifikacji trzyliterowych

 jest obowiązkowy.

Nieprzystąpienie do egzaminu oznacza brak promocji do klasy programowo wyższej.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych na egzaminie praktycznym 2021

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których zdający mogą korzystać w etapie praktycznym egzaminu w danej kwalifikacji w sesji czerwiec/lipiec 2021 r.

Każdy zdający przynosi na egzamin długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej:

 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Termin przekazania szkołom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie dla sesji styczeń/luty 2021 r.

31 marca 2021 r.

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63