Nasze pracownie

Jak wyglądają nasze pracownie?

Nasza szkoła dysponuje nowocześnie wyposażonymi pracowniami do nauczania przedmiotów zawodowych:

▶ dwiema pracowniami grafiki i poligrafii cyfrowej

▶ dwiema pracowniami technik multimedialnych i cyfrowych (w tym druku 3D)

▶ pracownią technik sprzedaży

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63