Jak możesz z nami rozwijać swoje pasje?

Nasza szkoła posiada świetną bazę sportową w postaci dobrze wyposażonej siłowni, boisk do gry w piłkę siatkową, plażową, ręczną i nożną. Nasi uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, którą tworzą koło filozoficzne, fotograficzne, klub filmowy, warsztaty rękodzieła, koło języka hiszpańskiego, koło wolontariatu, koło plastyczne, strzeleckie i SKS. Szkoła realizowała i realizuje wiele projektów, m.in. w ramach programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE) odbywał się cykl zajęć „Kreatorzy z Żeromskiego”, mający na celu rozwijanie zainteresowań plastycznych uczniów i  uwrażliwienie ich na piękno. Obecnie na terenie szkoły realizowany jest projekt unijny „Inwestycja w przyszłość”, dzięki któremu uczniowie biorą udział w kursach: inżynierii projektowania komputerowego CAD, 2D i  3D, kompetencji społecznych, grafiki komputerowej, wprowadzenia do animacji 2D, wprowadzenie do animacji 3D, Pixologic Zbrush – tworzenie grafiki wysokiej jakości oraz płatnych stażach wakacyjnych. Ponadto w  szkole organizuje się wieczorki literackie, podczas których uczniowie prezentują swoją twórczość poetycką, a także spotkania z poetami z  Związku Literatów Polskich, m.in. z  poetą Aleksandrem Nawrockim, wystawy okolicznościowe dotyczące najnowszej historii naszego kraju, liczne konkursy: recytatorskie, np. „Języki obce nie są nam obce”, ortograficzne czy Dzielnicowy Konkurs Literacki „Piórem Noblisty” i „5-bój matematyczny”, których jesteśmy organizatorem. Każdego roku w  grudniu przy wsparciu Księgarni im. K. K. Baczyńskiego uczniowie klas księgarskich organizują świąteczny kiermasz książek. Na terenie szkoły działa również grupa rekonstrukcyjna „Bemowo”, której członkowie wzięli udział w filmach: „Czas honoru” i „Miasto 44” oraz uczestniczą w wielu uroczystościach państwowych. W naszej szkole są także organizowane akcje krwiodawstwa.

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63