Tradycja Szkół Reymontowskich

 LII Liceum Ogólnokształcące im. W.S. Reymonta należy do zrzeszenia szkół Reymontowskich z całej Polski.Szkoła współpracuje z Fundacją im. W.S. Reymonta z Lipiec Reymontowskich a od 2010 r. z bliźniaczą Fundacją im. Wł. Reymonta z Toronto w Kanadzie. Tradycyjnie uczestniczymy w zlotach i konkursach recytatorskich, obchodach rocznic związanych z postacią pisarza .

Uczniowie naszej szkoły byli finalistami Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego "Mówimy Reymontem", w nagrodę wyjechali do Toronto w Kanadzie na spotkanie z polonią kanadyjską, gdzie reprezentowali nas, nasze miasto.

W 2020 roku jesienią odbył się XXIII Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich oraz XV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Mówimy Reymontem. Często w tych spotkaniach uczestniczy Pani Emilia Krakowska, odtwórczyni głównej roli w filmie Chłopi

Udział w Zlotach jest okazją do wymiany doświadczeń, kształtowania szacunku do polskiej kultury i ojczystego języka.

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63