Biblioteka

Katalog online BIBLIOTEKI w ZS nr 18 w Warszawie MOL NET +


https://m009004.molnet.mol.pl/

Katalog biblioteki dostępny jest dla uczniów o każdej porze i z każdego komputera posiadającego dostęp do Internetu, także z urządzeń mobilnych.

Godziny pracy biblioteki szkolnej

Poniedziałek   8:00 - 17.30
Wtorek              8:00 - 18.00
Środa                 8:00 - 17:30
Czwartek          8:00 - 18.00
Piątek                8:00 - 17.30

ZAPRASZAMY!
Zespół nauczycieli bibliotekarzy:
p. Maria Ogrodzka
p. Joanna Zaczewska
p. Marzena Czerniewicz

TOPOGRAFIA BIBLIOTEKI

Biblioteka mieści się na parterze obok sali gimnastycznej. Stanowi jedno pomieszczenie, które zajmują regały ze zbiorami bibliotecznymi oraz stanowiska pracy bibliotekarzy z wypożyczalnią. Użytkownik biblioteki ma wolny dostęp  do półek. Biblioteka jest dostępna w godzinach pracy szkoły.

Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną; ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły ZS 18 w Warszawie: Technikum Księgarskiego, Liceum Ogólnokształcącego oraz nauczyciele i pracownicy szkoły. Korzystanie ze zbiorów reguluje regulamin wewnętrzny biblioteki, który stanowi część statutu szkoły.

STRUKTURA KSIĘGOZBIORU

Jako szkoła księgarska z długą i piękną tradycją możemyposzczycić się bogatym księgozbiorem głównie z obszaru literatury humanistycznej Księgozbiór liczy obecnie ponad 40 tysięcy woluminów, w którego skład wchodzi literatura piękna polska i obca, wszystkie obowiązujące lektury w wielu egzemplarzach (zgodne z obowiązującą podstawą programową), a także zbiory specjalne: ekranizacje lektur oraz filmów edukacyjnych. Każdy dział jest reprezentowany przez podstawowe działy nauki.

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1)     Biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły;

2)     Ze zbiorów mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły ZS 18: Technikum Księgarskiego, Liceum Ogólnokształcącego oraz nauczyciele i pracownicy szkoły;

3)     Wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały;

4)     Jednocześnie można wypożyczyć do 5 książek na okres 1 miesiąca, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek na czas ferii zimowych, a także przedłużyć termin ich zwrotu;

5)     Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko, co z tym związane, nie może przekazywać książki innej osobie.

6)     Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o rezerwację potrzebnej mu pozycji;

7)     Czytelnik może, pod nadzorem bibliotekarza, korzystać z komputerowego wyszukiwania informacji bibliograficznych;

8)     Materiały biblioteczne należy szanować. Zauważone uszkodzenia przed wypożyczeniem należy zgłosić bibliotekarzowi;

9)     Czytelnik lub jego opiekunowie, w przypadku zagubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych, tzn.: zalania, poplamienia, porwania, przełamania bloku, zapisania lub zagubienia książki oraz innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję o tym samym tytule;

10) Czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone książki przed końcem roku szkolnego, co jest warunkiem podpisania karty obiegowej przez bibliotekarza;

11) Czytelnik corocznie na koniec roku szkolnego oraz czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie szkoły karty obiegowej...

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63