Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Jadłospis

Jadłospis

 
Szanowni Państwo,
 
Zachęcam do wykupienia abonamentów obiadowych za miesiąc wrzesień.
 
Cena za posiłek wynosi:
 
W wariancie abonamentowym:
 
14,00 zł (drugie danie)
15,00 zł (pierwsze i drugie danie)
 
Za wrzesień odpowiednio:
294,00 zł (drugie danie)
315,00 zł (pierwsze i drugie danie)
 
Poza abonamentem:
 
14,50 zł (drugie danie)
15,50 zł (pierwsze i drugie danie)
 
Wpłat można dokonywać przelewem na poniższy numer konta lub bezpośrednio w Bufecie (gotówką lub kartą).
 
Dane do wpłat:
 
Usługi Gastronomiczne Marcin Daniluk
04 1050 1461 1000 0097 0423 7784
 
W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę, oraz za jaki miesiąc jest wnoszona opłata. 
 
Wpłaty proszę dokonywać do 3.09.2022r.
 
W razie pytań proszę Rodziców o kontakt pod nr tel 781-169-054
 

REGULAMIN BUFETU SZKOLNEGO

 1.Bufet szkolny czynny jest wg wywieszonego harmonogramu.

2.Do korzystania z posiłków w bufecie uprawnieni są:

a) Uczniowie naszej szkoły;

b)  Pracownicy zatrudnieni w szkole;

c)      Zaproszeni goście uczestniczący w zajęciach, uroczystościach organizowanych przez szkołę;

3.Uczniowie w bufecie mogą przebywać w czasie przerw międzylekcyjnych oraz przed lub po zakończonych zajęciach.

4.Na terenie bufetu mogą przebywać wyłącznie osoby kupujące oraz spożywające posiłek.

5.Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów.

6.Wszyscy korzystający z bufetu szkolnego powinni dbać o porządek.

7.Za szkody spowodowane w bufecie przez uczniów odpowiadają rodzice.

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63