Historia Liceum

Historia LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta

LII Liceum Ogólnokształcące im. Wł. St. Reymonta istnieje od 1990 roku "Reymontówka" jest szkołą przyjazną i bezpieczną dla uczniów.

Szkoła należy do Stowarzyszenia Szkół Reymontowskich. Uczniowie co roku uczestniczą w spotkaniach, zlotach, imprezach okolicznościowych 

oraz konkursach dotyczących patrona i jego twórczości. Tradycją szkoły jest organizacja wycieczek do miejsc związanych z jego biografią.

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63