Historia Technikum

Historia Technikum Księgarskiego im. Stefana Żeromskiego

Szkoła księgarska w Warszawie powstała w 1949 roku. Szkoła była i jest miejscem gdzie odbywają się kiermasze książki, spotkania autorskie, organizowane są liczne wystawy. Gośćmi szkoły księgarskiej w Warszawie byli m.in.: K.Brandys, O.Budrewicz, W.Żukrowski, J.Kuroń, B.Wołoszański, H.Krall, K.Daukszewicz , ksiądz J. Twardowski. Technikum Księgarskie współpracuje z instytucjami oświatowymi i kulturalnymi: Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, Dom Literatury, Klub Księgarza, bibliotekami a także z pismami branżowymi np. "Wiadomościami Księgarskimi", "Poezja" w których zamieszczane są artykuły o działalności szkoły.

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63