1 tg Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Interesują Cię różna techniki komputerowe?

Posiadasz zmysł plastyczny i chciałbyś odkrywać tajniki profesjonalnych graficznych programów komputerowych?

Dołącz do nas! 

1 tg Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone: język angielski (obowiązkowy)

 Charakterystyka zawodu:

Zawód technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest zawodem szerokoprofilowym specjalizującym się w dziedzinie związanej z multimediami.

Są to media, które wykorzystują różne formy informacji oraz różne formy ich przekazu (np. tekst, dźwięk, grafikę, animację, wideo) w celu dostarczenia odbiorcom informacji lub rozrywki.

Technik cyfrowych procesów graficznych wykonuje między innymi komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

* przygotowywania publikacji i prac graficznych do drukowania

* obsługiwania cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii

* przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych

* wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych

* prowadzenie procesów drukowania

 

Egzamin zawodowy

Uczniowie w trakcie trwania nauki zdają egzamin zawodowy, potwierdzający 2 kwalifikacje przewidziane dla tego zawodu:

* PGF.04. - Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

* PGF.05. - Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

 

 Praktyki zawodowe:

Szkoła organizuje zajęcia praktyczne w profesjonalnej pracowni grafiki komputerowej oraz obróbki tekstu i obrazu, a praktyki zawodowe w drukarniach cyfrowych, wydawnictwach, firmach poligraficznych.

Szkoła organizuje miejsca bezpłatnych praktyk dla wszystkich uczniów.

 

Po ukończeniu nauki absolwenci mogą:

* kontynuować naukę na studiach licencjackich i magisterskich

* prowadzić działalność gospodarczą

* być zatrudnieni na stanowisku technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 

Absolwenci z tytułem technik grafiki i poligrafii cyfrowej są zatrudniani w:

* agencjach public relations

* agencjach reklamowych

* wydawnictwach

* drukarniach cyfrowych

* przemyśle poligraficznym

* firmach projektujących i programujących strony internetowe opracowujących animacje, klipy filmowe oraz prezentacje multimedialne

 

Najlepsi uczniowie otrzymują propozycję pracy już w trakcie nauki.

 

Konsultacje, fakultety, koła zainteresowań

Zapewniamy możliwość bezpłatnego:

* korzystania z indywidualnej pomocy nauczycieli w ramach tzw. konsultacji przedmiotowych

* udziału w różnego typu zajęciach kół zainteresowań (np. wolontariat, strzeleckie, plastyczne, fotograficzne)

* korzystania z dodatkowych zajęć wychowania fizycznego umożliwiających rozwijanie zainteresowań sportowych (piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna)

* przygotowanie do egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego w ramach tzw. fakultetów

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63