1 tk Technik księgarstwa

 

1 tk  Technik księgarstwa

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone: język angielski (obowiązkowy)

Księgarz to nowoczesna profesja z długoletnią tradycją.

Wyniki ofert pracy zamieszczonych na portalach księgarskich pokazują rosnące zapotrzebowanie na profesjonalnych pracowników książki.

Idealny kierunek dla humanistów, którzy nie lubią przedmiotów ścisłych.

Wybierając zawód technik księgarstwa zapoznasz się z wiedzą z następujących obszarów: ekonomii, technologii IT, organizowania i prowadzenia działalności handlowej i księgarskiej, marketingu i reklamy, przygotowania informacji bibliograficznej dla każdego zainteresowanego zleceniodawcy.

Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalach księgarskich wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalnych pracowników książki.

Przez cały okres kształcenia będziesz miał możliwość zdobyć doświadczenie na zajęciach praktycznych prowadzonych we wzorcowej księgarni przyszkolnej.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik księgarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

* opracowanie informacji bibliograficznej i katalogów księgarskich

* prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznych

* promowanie asortymentu księgarskiego

* zaopatrywanie księgarni w asortyment

* przygotowanie do sprzedaży i sprzedaż asortymentu księgarskiego

* organizowanie w ramach akcji promocyjnych wieczorów autorskich

 

Egzamin zawodowy

Uczniowie w trakcie trwania nauki zdają egzamin zawodowy, potwierdzający 2 kwalifikacje przewidziane dla tego zawodu:

* HAN.01. - Prowadzenie sprzedaży

* HAN.03. - Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej

Ponadto absolwent po rocznym kursie kwalifikacyjnym - ,,Prowadzenie działalności handlowej" może zdobyć drugi zawód: technik handlowiec.

 

Praktyki zawodowe:

Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne we wzorcowej księgarni przyszkolnej, a praktyki zawodowe w najlepszych księgarniach warszawskich.

Szkoła organizuje miejsca bezpłatnych praktyk dla wszystkich uczniów.

 

Po ukończeniu nauki absolwenci mogą:

* kontynuować naukę na studiach licencjackich i magisterskich

* prowadzić działalność gospodarczą

* być zatrudnieni na stanowisku technik księgarstwa

 

Absolwenci z tytułem technik księgarstwa są zatrudniani w:

* księgarniach

* bibliotekach

* wydawnictwach

* ośrodkach informacji

* Klubach Prasy i Książki

* Domach Kultury

 

Konsultacje, fakultety, koła zainteresowań

Zapewniamy możliwość bezpłatnego:

* korzystania z indywidualnej pomocy nauczycieli w ramach tzw. konsultacji przedmiotowych

* udziału w różnego typu zajęciach kół zainteresowań (np. wolontariat, strzeleckie, plastyczne, fotograficzne)

* korzystania z dodatkowych zajęć wychowania fizycznego umożliwiających rozwijanie zainteresowań sportowych (piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna)

* przygotowanie do egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego w ramach tzw. fakultetów

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63