1 tr Technik reklamy

Pragniesz pogłębić wiedzę na temat praktycznego wykorzystania reklamy i internetu?

Masz głowę pełna pomysłów?

To kierunek wymarzony dla Ciebie!!! 

1tr Technik reklamy

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki język rosyjski

Przedmioty rozszerzone: język angielski (obowiązkowy)

Charakterystyka zawodu

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik reklamy potrafi:

* planować i organizować działalność reklamową i promocyjną

* sporządzać budżet kampanii reklamowych i promocyjnych

* stosować różne formy reklamy w kampaniach reklamowych

* nadzorować proces produkcji reklamy oraz prac podwykonawców

* stosować metody badań rynku reklamy

* testować projekty i przekazy reklamowe przed publikacją

* oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej

* wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe

* prowadzić negocjacje, rozmowy handlowe oraz współpracować z klientami

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

* organizowanie oraz prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych

* organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowej

* projektowanie oraz wykonywanie środków reklamowych

 

Egzamin zawodowy

Uczniowie w trakcie trwania nauki zdają egzamin zawodowy, potwierdzający 2 kwalifikacje przewidziane dla tego zawodu:

* PGE. 07. - Wykonywanie przekazu reklamowego

* PGF. 08. - Zarządzanie kampanią reklamową

 

Praktyki zawodowe:

Uczniowie odbywają zajęcia zawodowe w profesjonalnej pracowni obróbki tekstu i obrazu, a praktyki zawodowe w agencjach reklamowych, agencjach public relations, działach reklamy, promocji i marketingu.

Szkoła organizuje miejsca bezpłatnych praktyk dla wszystkich uczniów.

 

Po ukończeniu nauki absolwenci mogą:

* kontynuować naukę na studiach licencjackich i magisterskich

* prowadzić działalność gospodarczą

* być zatrudnieni na stanowisku technik reklamy

 

Absolwenci z tytułem technik reklamy ma możliwość zatrudnienia na stanowisku:

* technik reklamy

* specjalista do spraw marketingu i handlu

* specjalista do spraw public relations

* specjalista do spraw reklamy

* administrator produkcji filmowej

* handlowiec, przedstawiciel handlowy

* organizator obsługi sprzedaży internetowej

* telemarketer, sprzedawca na telefon

 

Konsultacje, fakultety, koła zainteresowań

Zapewniamy możliwość bezpłatnego:

* korzystania z indywidualnej pomocy nauczycieli w ramach tzw. konsultacji przedmiotowych

* udziału w różnego typu zajęciach kół zainteresowań (np. wolontariat, strzeleckie, plastyczne, fotograficzne)

* korzystania z dodatkowych zajęć wychowania fizycznego umożliwiających rozwijanie zainteresowań sportowych (piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna)

* przygotowanie do egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego w ramach tzw. fakultetów

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63