1c mat-geogr-ang

1c mat-geogr-ang

Języki obce: język angielski język hiszpański język niemiecki 

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski (obowiązkowy)

 Ukończenie klasy przygotowuje do podjęcia studiów na wybranych uczelniach:

* Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego(np. administracja, ekonomia ochrona środowiska, stosunki międzynarodowe, matematyka, informatyka, archeologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, inżynieria środowiska)

* Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego(np. turystyka i rekreacja, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, budownictwo, ekonomia, finanse i rachunkowość, inżynieria ekologiczna, inżynieria środowiska, logistyka, zarządzanie, inżynieria produkcji)

* Uniwersytet Warszawski(np.gospodarka przestrzenna, finanse, rachunkowość, ubezpieczenia, administracja, archeologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia, geografia, stosunki międzynarodowe, geologia, matematyka, ochrona środowiska, zarządzanie)

* Politechnika Warszawska(np. architektura, zarządzanie i inżynieria produkcji, matematyka, transport, administracja, budownictwo, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, inżynieria zarządzania,inżynieria bezpieczeństwa, mechatronika)

* Szkoła Główna Handlowa (międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie, turystyka międzynarodowa, ekonomia,finanse i rachunkowość, zarządzanie projektami)

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63