Podsumowanie IV- edycji konkursu

Podsumowanie IV- edycji dzielnicowego konkursu "Pięciobój matematyczny"

 

13 października 2021r. w Zespole Szkół Nr 18  odbyła się IV edycja bielańskiego konkursu matematycznego „Pięciobój Matematyczny ” pod honorowym patronatem burmistrza dzielnicy Bielany m. St. Warszawy Pana Grzegorza Pietruczuka .W konkursie wzięło udział 210 uczniów z bielańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63