Zakończenie projektu eTwinning Tree Remember Me / Completion of the eTwinning project Tree Remember Me

Uczestnicy projektu wraz z panią dyrektor Elżbietą Królak zasadzili na szkolnym patio drzewo pamięci. Chcemy w ten sposób uczcić ofiary Holocaustu i wyrazić swój sprzeciw wobec wszelkich objawów rasismu, dyskryminacji i nietolerancji. Będziemy pielęgnować nasze drzewo, jak i pamięć o tych, których historie przywoływaliśmy w projekcie. 
 
 
The participants of the project, together with the head teacher Elżbieta Królak, planted a remembrance tree on the school patio. In this way we want to honour the victims of the Holocaust and express our opposition to all signs of racism, discrimination and intolerance.
We will cherish our tree as well as the memory of those whose stories we evoked in the project.
 

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63