KLIMATYCZNE FORMY ULICZNE

Klimatyczne Formy Uliczne - przedstawiamy nasze działania w terenie!

24 maja przedstawiciele klasy 2a odwiedzili lokalne punkty usługowe! Uczniowie zapraszali do współpracy rozwieszając plakaty informujące o nadchodzącym wydarzeniu. Wszędzie spotkaliśmy się ze zrozumieniem i wsparciem.  25 maja ok. godziny 12:45 odbyło się samo działanie pod hasłem przewodnim: "Następna stacja - DEFORESTACJA!" W okolicach stacji metra Stare Bielany, wraz z przedstawicielami fundacji Szkatułka, mieliśmy okazję przeprowadzić wywiady z mieszkańcami, odegrać performance i przede wszystkim uświadamiać o poważnych problemach, jakimi są: zmiana klimatu oraz degradacja środowiska.  Nasza akcja trwała ok. 40 minut - nie jest to jednak koniec! Czeka na nas spotkanie podsumowujące całoroczną pracę. 

Projekt edukacyjny- Klimatyczne Formy Uliczne w Naszej Szkole

3 stycznia 2023 klasa 2a wzięła udział w warsztatach w ramach projektu edukacyjnego Klimatyczne Formy Uliczne. Edukatorzy z Fundacji Szkatułka wraz z młodzieżą podczas cyklicznych spotkań dyskutowali o kwestiach, takich jak: zmiana klimatu, degradacja środowiska czy zanikanie bioróżnorodności.Nasi uczniowie wybrali temat wylesiania i zalesiania, który będą zgłębiać wykorzystując do tego narzędzia artystyczne oraz używając języka sztuki zaangażowanej. Praca trwa! Będziemy informować o postępach.

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63