HARMONOGRAM WYDAWANIA ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI ORAZ ZAŚWIADCZEŃ O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO 2023

Harmonogram wydawania świadectw dojrzałości oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego w Zespole Szkół nr 18 w Warszawie 7 lipca 2023 roku: 

9.30 - absolwenci
10.00- 4tgg
11.00- 4trg
12.00- 4tkg
12.30- 4d
13.00- 4c
14.00- 4b
15.00- 4a

Obecność obowiązkowa. Abiturienci przychodzą o wyznaczonych godzinach z dowodem tożsamości.

Wydawanie świadectw i dokumentacji odbywać się będzie w sali numer 24.

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63