Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Klasy programowo –najwyższe;

I semestr 04.09 - 15.12.2023 r. (15 tyg.)

II semestr 18.12.2023 r. – 21.04.2024 r. (15 tyg.)

04.09.2023 r. – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

23-31.12.2023 r. – zimowa przerwa świąteczne

15-28.01.2024 r. – ferie zimowe

28.03 - 02.04.2024 r. – wiosenna przerwa świąteczne

26.04.2024 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo- najwyższych LO i TK

07-23.05.2024 r. - egzamin maturalny

09,10.01.2024 r., 12.01.2024 r., 16.01.2024 r., 07.06.2024 r. - egzamin zawodowy

21.06.2024 r. - zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach 1-3 LO           i 1- 4 TK

22.06-31.08.2024 r. – ferie letnie

Klasy 1-3 LO i 1-4 TK;

I semestr 04.09 - 12.01.2024 r. (18 tyg.)

II semestr 29.01.2024 r. – 21.06.2024 r. (18 tyg.)

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63