Nauczyciele

 

 Lista nauczycieli pracujących

w Zespole Szkół nr 18 w Warszawie

w roku szkolnym 2020/2021

 

Nazwisko i imię 

Przedmiot

p. Yuleydi Alba Villafuerte

język hiszpański

p. Aftyka Katarzyna

język angielski

p. Bocian Elwira

geografia

p. Chojnacka Ewa

język angielski

p. Czerniewicz Marzena

pracownia informacyjno-bibliograficzna, pracownia sprzedaży,biblioteka

p. Deniziak Anna

Historia,WOK

p. Dombrowski Piotr

psycholog

p. Duszewski Piotr

chemia

p. Fiedor Karolina

język niemiecki

p. Filipek Bogumiła

język polski

p. Gadzina Michał

wicedyrektor,matematyka

p. Gałecka Barbara

historia, wos

p. Głuska Tekla

organizacja i techniki sprzedaży ,podstawy działalności gospodarczej

p. Gorczyca Wojciech

podstawy działalności gospodarczej,komputeryzacja w handlu

p. Goruk Górski Piotr

EDB,historia

p. Górecki Paweł

język hiszpański

p. Gruc-Kozłowska Ewelina

język angielski

p. Gruszczyńska Urszula

wychowanie fizyczne

p. Grusznic Wojciech

pracownia obrotu księgarskiego

p. Justyna Sylwia

język angielski

p. Kalinowska Jaźwińska Ewa

geografia

p. Kamińska - Gawron Iga

nieobecny

p. Kamola Aleksandra

matematyka

p. Kochaniec Agnieszka

pracownia reklamy,marketing w działalności księgarskiej,marketing,organizacja reklamy,teoria reklamy

p. Kolebacz Kamila

etyka,filozofia

p. Koper Daniel

podstawy poligrafii,procesy poligraficzne,BHP,drukowanie cyfrowe i obróbka druków

p. Kostka Agnieszka

wychowanie fizyczne

p. Kosuń Monika

psycholog

p. Kozłowska Justyna

język hiszpański

ks. Koźba Maciej

religia

p. Kozłowska-Pelczarska Agnieszka

Projektowanie graficzne ,projektowanie prac graficznych i publikacji

p. Królak Elżbieta

dyrektor,chemia

p. Litwińska Joanna

język angielski

p. Łepecka Elżbieta

Matematyka,fizyka

p. Łukaszewicz Dmitrij

pracownia multimediów,pracownia projektowania reklam,aplikacje graficzne

p. Łuksza Palankiewicz Elżbieta

język rosyjski

p. Madej Justyna

język angielski

p. Majewska Ewa

matematyka

p. Majkowska Karolina

geografia

p. Małyska Małgorzata

kierownik szkolenia praktycznego, pracownia sprzedaży, podstawy marketingu, informatyzacja pracy w księgarni

p. Materowicz Agata

Pracownia multimediów, aplikacje graficzne, projektowanie prac graficznych i publikacji, fotografia reklamowa, pracownia fotografii reklamowej

p. Mruczkowska Sylwia

pedagog

p. Nowogórski Adam

biologia

p. Ogrodzka Maria

biblioteka

p. Orzechowska Jolanta

informatyka

p. Pasierbek Marta

język polski

p. Piątkowska Judyta

biologia

p. Piotrowska-Guzek Marta

język angielski

p. Piotrowski Dariusz

cyfrowe przygotowanie publikacji, drukowanie cyfrowe i obróbka druków

p. Prasolik Marcin

język angielski

p. Radziewicz Maria

towar jako przedmiot handlu

p. Rafał Beata

wicedyrektor,biologia

p. Smejda Agnieszka

historia

p. Smoleń Zofia

Pracownia multimediów ,pracownia projektowania reklam, procesy graficzne

p. Sobczak Sędecka Beata

język polski

p. Sochacka Anna

język angielski

p. Stolarska Agnieszka

matematyka

p. Suchocka Liliana

geografia

p.Suchta Aleksander

cyfrowe przygotowanie publikacji, przygotowanie materiałów graficznych

p. Supel Daria

pracownia bibliografii, pracownia księgoznawstwa i bibliografii ,bibliografia księgarska, język polski

p. Szymalska Maria

geografia

p. Świerczyńska  Monika

język angielski

p. Tomás Bernardo

język hiszpański

p. Toszek Ewa

język polski

p. Tuz Michał

Aplikacje graficzne, cyfrowe przygotowanie publikacji, drukowanie przestrzenne, przygotowanie materiałów graficznych

p. Tuziemski Grzegorz

wychowanie fizyczne

p. Wiszomirski Marcin

wychowanie fizyczne

p. Wojdyna Maciej

język polski

p. Woźniak Maria

matematyka

p. Zaborniak Marlena

prawo i etyka zawodowa, metody i techniki badań marketingowych, podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza w branży graficznej, kompetencje personalne i społeczne, organizacja sprzedaży towarów, sprzedaż towarów, organizacja pracy zespołu

p. Zaczewska Joanna

biblioteka

p. Zezula Łukasz

wychowanie fizyczne

p. Zielińska Jolanta

podstawy przedsiębiorczości

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63