Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

Kalendarz zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021:

                  

- 14,15.09.2020 r. - informacja na temat regulaminów, statutu


 - 08.12.2020 r. - informacje na temat  przewidywanych ocen śródrocznych i przewidywanych śródrocznych ocen zachowania w klasach maturalnych. Inf. nt. przewidywanych ocen rocznych z  przedmiotów zawodowych w klasach programowo najwyższych (technikum) .


 - 19.01.2021 r. - inf. nt. przewidywanych ocen śródrocznych i śródrocznych ocen zachowania w klasach młodszych (I i II LO oraz I-III TK)- zmiana ze względu na zmianę terminu ferii


 - 13.04.2021 r. - inf. nt. przewidywanych ocen rocznych i przewidywanych rocznych rocznych ocen zachowania ( III LO i IV TK) w klasach programowo  najwyższych. Informacje na temat postępów w nauce w klasach młodszych. 


 - 08.06.2021 r. - inf. nt. przewidywanych ocen rocznych klas 1-2(LO) i 1-3(TK)

                  

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63