Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

- 01.09.2020 r. - rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

- 01.09-18.12.2020 r. - I śródrocze w klasach programowo najwyższych ( maturalnych)

- 01.09-20- 29.01.2021 r. - I śródrocze  w klasach młodszych (zamian ze względu na zmianę terminu ferii)

- 21.12.20-30.04.21 r. - II śródrocze  w klasach programowo najwyższych (maturalnych)

- 01.02.21-25.06.21 r. - II śródrocze w klasach pozostałych

- 23-31.12.2020 r. - zimowa przerwa świąteczna

- 18-31.01.2021 r. - ferie zimowe

- 01-06.04.2021 r. - wiosenna przerwa świąteczna

- 30.04.2021 r. - zakończenie zajęć dydaktyczno -  wychowawczych w klasach programowo  najwyższych (maturalnych)

-  maj 2021 r. - egzamin maturalny ( wedle harmonogramu CKE)

- 25.06.2021 r. - zakończenie zajęć dydaktyczno -  wychowawczych

- 26.06-31.08.2021 r.- ferie letnie

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63