Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020/2021

  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

 - 14.10.2020 r. -    Dzień Edukacji Narodowej  (1 dzień)

- 13.11.2020 r.   - Święto Szkoły (1 dzień)

- 22.12.2020 r. - Wigilie klasowe (1 dzień)

- 12.01.2021 r.- egzamin  zawodowy  (1 dzień)

- 04-07.05.2021 - egzaminy maturalne  (4 dni)

- 04.06.2021     - (1 dzień)

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63