TOPOGRAFIA BIBLIOTEKI

Biblioteka mieści się na parterze obok sali gimnastycznej. Stanowi jedno pomieszczenie, które zajmują regały ze zbiorami bibliotecznymi oraz stanowiska pracy bibliotekarzy z wypożyczalnią. Użytkownik biblioteki ma wolny dostęp  do półek. Biblioteka jest dostępna w godzinach pracy szkoły.

Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną; ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły ZS 18 w Warszawie: Technikum Księgarskiego, Liceum Ogólnokształcącego oraz nauczyciele i pracownicy szkoły. Korzystanie ze zbiorów reguluje regulamin wewnętrzny biblioteki, który stanowi część statutu szkoły.

Kontakt

Zespół Szkół nr 18 w Warszawie
ul. Żeromskiego 81
01-882 Warszawa
tel.: (22) 834 69 67 lub (22) 834 72 01
fax: (22) 834 67 63